Výrobné a priemyselné objekty


  • Priemyselný park Horný Hričov, Výrobný závod firmy Vitalo Sklovakia, spol. s.r.o., Horný Hričov, Žilina
  • Výrobné haly firmy DKI Areál Stavomontáží, Byčická cesta, Žilina
  • Plnička minerálnej vody Koritnica, Mineral Therma, spol. s.r.o., Horská ul. Ružomberok
  • Výrobná hala firmy Cowel, Považský Chlmec, Žilina
  • Ciachovňa elektromerov objekt SSE, a.s., ul. Pri Rajčianke, Žilina
  • Klampiarska dielňa, Poluvsie, Žilina
  • Výrobňa blistrových obalov, Žilina
  • Výrobno-skladovacia hala, Strečno, Žilina
  • Novostavba servis, Pri Celulózke, Žilina
  • Stavebné úpravy pracoviska pod napätím SSE, a.s., Žilina