Ostatné


Čerpacie stanice PHM:

  • ČS PHM Shell, spol. s.r.o., Teplička nad Váhom, Žilina

Objekty zdravotníckych zariadení:

  • Špeciálna nemocnica sv. Svorada, Nitra
  • Detské jasle Hliny II. Veľká okružná, Žilina

Zateplenia objektov:

  • Firma TSÚS, A. Rudnaya, Žilina
  • Základná škola, obec Radoľa
  • Materská škola, obec. Horný Vadičov
  • Dodatočné zateplenie bytového domu, ul. Kálov, Žilina

Poľnohospodárske objekty:

  • Hospodárske stredisko Oravská Lesná