Skladové objekty a garáže


Skladové objekty:

  • Priemyselný park Horný Hričov, Skladová hala s administratívou firmy Vitalo Sklovakia, spol. s.r.o., Horný Hričov, Žilina
  • Sklad divadelných kulís, Budatín, Žilina

Garáže:

  • Radové garáže, sídlisko Hájik, Žilina
  • Radové garáže, ul. Fándlyho, Žilina