Referencie


Naše služby sme už poskytli prevádzkovateľom administratívnych a polyfunkčných objektov, hotelov, penziónov a bytových objektov, výrobných a priemyselných objektov, služieb, škôl, skladových objektov, garáží, čerpacích staníc, objektov zdravotníckych zariadení, poľnohospodárskych objektov a rodinných domov.

 

Administratívne a polyfunkčné objekty:

 • Remeselnícky dom, ul. Kálov, Žilina
 • Realitné centrum Red, Hlinkové námestie, Žilina
 • Best Slovakia, spol. s.r.o., Obchodno skladovacie centrum, Bratislavská ul., Žilina
 • Dexia Banka Slovensko, a.s., Poprad
 • Považská galéria, Hlinkové námestie, Žilina
 • Golfinvent, spol. s r.o., Obežná ul., Žilina
 • Oratórium“ – Saleziáni Don Bosca v Žiline
 • Polyfunkčný objekt, Spanyolova ul., Žilina
 • Polyfunkčný objekt, Predmestská ul. Žilina
 • Polyfunkčný objekt, Národná ul., Žilina
 • Polyfunkčný objekt, Hurbanova ul., Žilina
 • Polyfunkčný objekt, obec. Strážov, Žilina
 • Administratívna budova, ul. V.P. Tótha, Martin
 • Administratívna budova, ul. Dolný Val, Žilina
 • CS Stavotour, spol. s.r.o., Administratívna budova, Žilina
 • Areál firmy Iancor, spol. s.r.o., Obec Krušetnica, Orava

Hotely, penzióny, bytové objekty:

 • Obytný súbor sídlisko Vlčince 5, Žilina
 • Penzión Encián, ul. Osloboditeľov, Rajecké Teplice
 • Penzión Štefanová, Terchová – Štefanová
 • Penzión s pizzériou, Terchová – Biely Potok, Žilina
 • Ubytovňa Hutyra, Terchová – Štefanová
 • Ubytovňa Zamprad, Byčická cesta, Žilina
 • Bytový dom, ul. Teslova, Bratislava
 • Prestavba bytového dom, ul. Predmestská, Žilina
 • Podkrovné priestory, Pivovarská ul. Žilina
 • Podkrovné priestory, ul. Pod Hôrkou, Žilina
 • Podkrovné priestory, Predmestská ul. Žilina
 • Podkrovné priestory, ul. Veľká Okružná, Žilina
 • Podkrovné priestory, ul. Veľká Okružná, Žilina
 • Podkrovné priestory, ul. Na Sihoti, Žilina
 • Rodinná dom, obec Krasňany, Žilina
 • Rekonštrukcia strešných priestorov objektu SSE, a.s., Vrútky

Výrobné a priemyselné objekty:

 • Priemyselný park Horný Hričov, Výrobný závod firmy Vitalo Sklovakia, spol. s.r.o., Horný Hričov, Žilina
 • Výrobné haly firmy DKI Areál Stavomontáží, Byčická cesta, Žilina
 • Plnička minerálnej vody Koritnica, Mineral Therma, spol. s.r.o., Horská ul. Ružomberok
 • Výrobná hala firmy Cowel, Považský Chlmec, Žilina
 • Ciachovňa elektromerov objekt SSE, a.s., ul. Pri Rajčianke, Žilina
 • Klampiarska dielňa, Poluvsie, Žilina
 • Výrobňa blistrových obalov, Žilina
 • Výrobno-skladovacia hala, Strečno, Žilina
 • Novostavba servis, Pri Celulózke, Žilina
 • Stavebné úpravy pracoviska pod napätím SSE, a.s., Žilina

Služby:

 • Predajňa náhradných dielov + Pneuservis, obec. Strážov, Žilina
 • TCS Truck – Servis, Kragujevská, Žilina
 • Zmena účelu stavby na predajno-administratívne priestory, Štefánikova ul. Žilina
 • Montservis, spol. s.r.o., Hliny VIII, Žilina
 • Rodana, spol. s.r.o., Marianske námestie (Kaviaren Jerry`s), Žilina
 • Digicom, spol. s.r.o., Predmestská ul. Žilina
 • Obchodné priestory Automont Žilina, spol. a.r.o., ul. Murgašova, Žilina
 • Relaxačno – rekreačný areál Vitalita Lehnice, obec Lehnice
 • Pokladňa firmy Omnitrade, Terchová – Vrátna, Žilina
 • Skiservis RAW, Terchová – Vrátna, Žilina
 • Prestavba priestorov herňe, Štefániková ul. Žilina

Objekty škôl:

 • Gymnázium, Čachovský sad, Vrútky
 • Spojená škola – Špeciálna základná škola Liptovský Mikuláš
 • Spojená škola – Špeciálna základná škola Ružomberok
 • Materská škola Hliny VII, Žilina
 • Žilinská Univerzita, Fakulta riadenia a informatiky, ul. Univerzitná, Žilina

Skladové objekty:

 • Priemyselný park Horný Hričov, Skladová hala s administratívou firmy Vitalo Sklovakia, spol. s.r.o., Horný Hričov, Žilina
 • Sklad divadelných kulís, Budatín, Žilina

Garáže:

 • Radové garáže, sídlisko Hájik, Žilina
 • Radové garáže, ul. Fándlyho, Žilina

Čerpacie stanice PHM:

 • ČS PHM Shell, spol. s.r.o., Teplička nad Váhom, Žilina

Objekty zdravotníckych zariadení:

 • Špeciálna nemocnica sv. Svorada, Nitra
 • Detské jasle Hliny II. Veľká okružná, Žilina

Zateplenia objektov:

 • Firma TSÚS, A. Rudnaya, Žilina
 • Základná škola, obec Radoľa
 • Materská škola, obec. Horný Vadičov
 • Dodatočné zateplenie bytového domu, ul. Kálov, Žilina

Poľnohospodárske objekty:

 • Hospodárske stredisko Oravská Lesná