Protipožiarna bezpečnosť stavieb


Projektovanie požiarnobezpečnostného riešenia staviebKomplexné riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb v zmysle Zákona č. 314/2001 Z.z. v znení Vyhlášky MVSR č. 94/2004

Z.z. a neskorších predpisov.

Vypracovanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru v zmysle §1 Vyhlášky MVSR č. 611/2006 Z.z.

Posúdenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb

Vypracovanie projektovej dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti stavieb (PBS)

Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb