Objekty škôl


  • Gymnázium, Čachovský sad, Vrútky
  • Spojená škola – Špeciálna základná škola Liptovský Mikuláš
  • Spojená škola – Špeciálna základná škola Ružomberok
  • Materská škola Hliny VII, Žilina
  • Žilinská Univerzita, Fakulta riadenia a informatiky, ul. Univerzitná, Žilina