O nás


Spoločnosť SPARGO, s.r.o., vznikla v roku 2010. Naši projektanti pôsobia v oblasti projekcie požiarnej bezpečnosti stavieb už od roku 2004. Spracujeme pre Vás dokumentáciu požiarnobezpečnostného riešenia stavieb na všetkých stupňoch vyhotovenia pre územné konanie, ku stavebnému povoleniu alebo kolaudačnému konaniu, vrátane odborných konzultácií, či dohľadu pri samotnej realizácii. Sme zameraní na kvalitu a rýchlosť vypracovania kompletnej dokumentácie k Vašej spokojnosti.

Ak už máte projekt spracovaný, ale nie ste spokojný s výškou investície, alebo jeho technickým riešením, zabezpečíme Vám prehodnotenie a optimalizáciu riešenia a zníženie investícií v maximálnej možnej miere.