Administratívne a polyfunkčné objekty


 • Remeselnícky dom, ul. Kálov, Žilina
 • Realitné centrum Red, Hlinkové námestie, Žilina
 • Best Slovakia, spol. s.r.o., Obchodno skladovacie centrum, Bratislavská ul., Žilina
 • Dexia Banka Slovensko, a.s., Poprad
 • Považská galéria, Hlinkové námestie, Žilina
 • Golfinvent, spol. s r.o., Obežná ul., Žilina
 • Oratórium“ – Saleziáni Don Bosca v Žiline
 • Polyfunkčný objekt, Spanyolova ul., Žilina
 • Polyfunkčný objekt, Predmestská ul. Žilina
 • Polyfunkčný objekt, Národná ul., Žilina
 • Polyfunkčný objekt, Hurbanova ul., Žilina
 • Polyfunkčný objekt, obec. Strážov, Žilina
 • Administratívna budova, ul. V.P. Tótha, Martin
 • Administratívna budova, ul. Dolný Val, Žilina
 • CS Stavotour, spol. s.r.o., Administratívna budova, Žilina
 • Areál firmy Iancor, spol. s.r.o., Obec Krušetnica, Orava